måndag 5 februari 2024

RÖR INTE VÅRT VARV!

 


Den här skylten fanns att beskåda i korsningen av Timmerbergsvägen och Tureborgsvägen vintern 1979. Året innan hade Varvet levererat jättetankern Nanny, som med sin 499 000 dw-ton var det största fartyg som någonsin byggts i Sverige. Men nu var det kris, precis som under en stor del av 70-talet. Redan 1977 hade verksamhete överförts till nybildade Svenska Varv, och framtiden var minst sagt oviss. Vi var många som instämde i texten på skylten den snörika vintern 1979. Varvet fick vara kvar ytterligare sju år men 1986 var det definitivt slut.

1 kommentar: