tisdag 18 september 2018

LÄROVERKETS SKOLBARACKER

De här två bilderna har jag tagit med några års mellanrum, stående på nästan exakt samma fläck.
Den första är från 1974 och visar en del av fasaden på en av de skolbaracker som byggdes på 1950-talet när klassrummen inte räckte till på läroverket. Eller om man ska vara helt korrekt: Uddevalla Högra Allmänna Läroverk som låg strax till vänster utanför bild och i dag heter Agnebergsskolan. Den öppna platsen i bakgrunden är alltså lilla torget.


I den här baracken tillbringade jag en del av min skoltid i slutet av 50- och början av 60-talet. Vi hade klassrum i skolans huvudbyggnad men en del lektioner var förlagda till baracken. Då sprang man fram och tillbaka över gatan där den tidens genomfartstrafik gick. Personbilar, långtradare och motorcyklar brummade förbi i en tät ström. Ibland kunde man inte höra vad läraren sa, och att öppna något fönster var inte att tänka på hur kvavt det än blev i klassrummet.


På den andra bilden ser vi den av barackerna som låg på motsatta sidan av gatan, alltså på hörnet där Färgaregatan svängde in mot Västgötavägen. Fortsatte man ner mot centrum kom man till kyrkan och Kungstorget, som alltså även dessa passerades av den tunga geomfarttrafiken.
Från den här baracken har jag inte lika tydliga minnen, men jag kommer ihåg att jag en sommar måste gå i så kallad ferieskola där, för att läsa upp mitt betyg i matematik så att jag kunde flyttas upp i nästa klass och ta realen 1960.Det här huset låg runt hörnet på Västgötavägen. Av det har jag inget annat minne än att man ibland satt och glodde in genom fönstren när bussen mot Tureborg stannade för att släppa av passagerare eller när bommarna var fällda vid järnvägsövergången. 
I bildens högerkant skymtar gaveln på Kamko, det vill säga den byggnad på Agnebergsgatan som bland annat användes som matbespisning för läroverket en gång i tiden. Namnet stod för Kampenhofs Konfektionsfabrik som lades ner i mitten av 50-talet och övertogs av läroverket. Det här kortet är dock taget långt senare, närmare bestämt 1982, i likhet med det förra.
(Klicka på bilderna så blir de större.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar