onsdag 12 juli 2017

TRYCKFELS-NISSE SLÅR TILL

Mitt i den svenska sommaren år 2017 sitter jag och läser tidningen Se från 1971. Det är visserligen 46 år gamla nyheter, men mycket är sig likt ändå. Det gäller inte minst den tydligen allestädes närvarande person vid namn Tryckfels-Nisse som satte sin prägel på tidningarna redan då.


Inte nog med att tidningen Se håller sig med en egen avdelning, till vilken folk uppmanas skicka in så kallad tryckfel ur andra tidningar – i nummer 38 tvingas man dessutom konstatera att den mänskliga faktorn har drabbat även den egna publikationen. Det visar sig nämligen att man i ett tidigare nummer har förväxlat de båda engelska orden ”peace”, som betyder fred, och ”piece”, som betyder bit. ”Piece in our time”, påstod man nämligen att den brittiske premiärministern Neville Chamberlain utropade efter mötet med Hitler 1938.


Detta har föranlett flera inlägg och kommentarer från läsekretsen, vilket fått tidningen att göra en del påpekanden i ämnet
Kanske är det så att tryckfelens popularitet bottnar i det kända förhållandet att skadeglädjen är den enda sanna glädjen, skriver man. Som exempel lyfter man fram hur det såg ut i Nerikes-Tidningen en gång för länge sedan när den populäre lutsångaren Olle Nygren skulle uppträda i Örebro. I en rubrik i Nerikes-Tidningen hette det nämligen:
Lutsågaren
Olle Nygren
till Örebro


Hela stan hade väldigt roligt åt lutsångaren som blev lutsågare, och Nerikes-Tidningen, som var noga med allt, såg sig föranlåten att korrigera historien dagen därpå. I en rätt undanskymd notis läste man sålunda, att ”ett beklagligt tryckfel råkade i går insmyga sig i våra spalter. Olle Nygren fick där en något egendomlig titel. Som den intelligente läsaren vet är herr Nygren inte en lutsågare utan en lustångare”.


Hur mycket teknokraterna utvecklar vår värld, så kommer tryckfelen att bestå, spår tidningen vidare och ger några exempel:
Fortfarande ser man i vissa landsortstidningar som ståtar med inringda rapporter från riksdagen i Stockholm att Svenska Dagbladets förre chefredaktör Allan Hernelius (m) kallas för herr Nelius.
Fortfarande dör det snickare som sörjes av två dörrar och en son.
Fortfarande finns det ett rikt underlag för vår omtyckta avdelning ”Veckans klipp”, kostaterar tidningen och fortsätter:
På sistone har radio och tv ställt upp som ivrig leverantör av tokroliga formuleringar.


Plex Peterson verkar till exempel ha rönt folkets varma uppskattning när han från friidrotts-EM i Helsingfors ropade i tv:
- Och nu ska det bli skojigt att se damernas häck.
Men när Plex dagen därpå i all högtidlighet meddelade svenska folket att ”vi har inte många finnar i häcken”, så var det kanske en och annan som ringde Klagomuren och påpekade att Plex bör behålla sitt privatliv lite mera för sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar