måndag 16 mars 2020

DET LINDEBERGSKA HUSETEtt gammalt vykort från tidigt 1900-tal på det Lindebergska huset, beläget strax intill dåvarande Kålgårdsbergsskolan. Huset brann ner på våren 2011 men byggdes upp och återskapades ett par år senare.
Så här såg det alltså ut på området i början av förra seklet. Fotografen har stått på en plats där polishuset ligger i dag och riktat kameran åt väster. Att döma av personerna på bilden verkar Torggatan och dess förlängning norrut mot Skolgatan ha varit ett promenadstråk. Västerut vid lyktstolpen går det som på den tiden hette Villagatan och i dag är en del av Lagerbergsgatan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar