måndag 10 maj 2021

SÖRKÄLLAN OCH DROTTNINGGATAN


Sörkälleparken 1932” står det på baksidan av det här kortet, som visar min mamma, ännu inte fyllda 18 år, i ny sommardräkt får man förmoda. Av större intresse för de flesta är kanske ändå bakgrunden, där vi ser hur Södra Drottninggatans bebyggelse slutar med huset med det vackra tornet i hörnet mot Tjärhovsgatan. Till vänster syns ängar och buskar där Packhusgatan och längre bort Göteborgsvägen senare drogs fram. Bakhjulet på en cyklist på väg söderut mot Anders Knapes väg skymtar också i bilden vänsterkant. Till höger om min mor ser vi hur en man med ett litet barn i var hand kommer gående mot dammen i parkens mitt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar