tisdag 25 mars 2014

FEST I DET GRÖNA

I min mors efterlämnade album hittar jag också några bilder med personer som jag har svårt att identifiera.

Här är det fest i det gröna. Förmodligen någonstans i Uddevallatrakten, eftersom min mor har sparat kortet i sitt vykortsalbum, som alltså även innehåller några gamla bilder av privat karaktär.
Spelmannen visar stolt upp sitt dragspel, sittande på en bänk tillsammans med sju för mig okända damer.
Bland de tre i gräset framför tycker jag mig dock känna igen två. Damen i mitten bör vara min mormor Anna Henrikson och mannen till vänster i så fall hennes make och min morfar Bror Henriksson. Morfar var född 1873 och mormor 1880. Om vi utgår från att de på bilden är i 35-40-årsåldern hamnar vi i mitten av 1910-talet.
Morfar avled 1950 när jag var sex år. Han finns inte med på många bilder, och jag har bara ett svagt minne av honom liggande på kökssoffan med händerna bakom nacken i hans och mormors hus på Sörkällegatan 4.
Längre fram i tiden fick jag veta att han hade gått till sjöss i unga år och seglat jorden runt ett par gånger. Bland annat berättades det att han hade varit med och rundat Kap Horn, alltså Sydamerikas sydspets, vid två tillfällen. Det ansågs ytterst farligt på den tiden och var tydligen ett mandomsprov för besättningen på de gamla segelskutorna. Under en av sina resor gick han i land i Sydafrika och bodde ett par år i Durban. Det bör ha varit ungefär kring förra sekelskiftet.
På 1920- och 30-talet hade han en eka liggande vid en plats på södra sidan av Bäveån och rodde ibland ut och fiskade på Byfjorden.

Det här gissar jag är ett gäng landstormsmän från tiden för första världskriget - med för mig totalt okända ansikten.

Tyvärr är det lika illa med igenkänningsfaktorn här. Tre flickor och sex pojkar (varav en dold bakom en skada på kortet) sittande i en trappa. Stående en uniformerad man och en kvinna med ett barn på armen. Jag har inte den blekaste aning om när, var eller vilka de är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar