måndag 17 mars 2014

PÅ SÖDERS HÖJDER

Det här är ytterligare ett kort hämtat från min mammas gamla album.

Här sitter moster Astrid på Prostbergets kant ovanför barndomshemmet vid Sörkällegatan och tittar på utsikten. Hon var född 1920, och om vi antar att hon är 17-18 år på bilden kan den dateras till andra halvan av 1930-talet.
Bebyggelsen längst ut på Södra Drottninggatan är densamma som i dag, men längre in mot stan är det mycket som inte finns kvar. Bland annat huset med texten E G Lange AB på gaveln och trähuset mitt emot med det vackra tornet.
Utmed Tjärhovsgatan och Packhusgatan har man hunnit uppföra bebyggelse, men längre bort där Göteborgsvägen går i dag är det bara ängar och ser nästan lite lantligt ut.
Göteborgsvägen med sin björkallé i mitten stod klar 1939, så kortet måste vara taget något eller några år före det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar