måndag 10 december 2018

BANVAKTSSTUGAN ÖSTERTULL

Det mesta av den gamla bebyggelsen kring järnvägsövergången på Västgötavägen är borta sedan många år. Undantaget är den gamla banvaktsstugan med adress Västgötavägen 8.
Här var en gång tjänstebostad för banvakten på en del av södra Bohusbanan som invigdes 1907.En bit till höger utanför den här bilden fanns för länge sedan en hållplats med en liten träperrong som användes av läroverkselever och värnpliktiga från Göteborg.
Och ännu längre tillbaka i tiden ingick i banvaktens sysslor att sköta järnvägsbommarna som vevades för hand innan de så småningom elektrifierades.Så här såg huset ut från gatan 1987 när jag knäppte de här bilderna.På andra sidan Västgötavägen låg det här huset med Ahlséns mjölk- och speceriaffär på hörnet. Den gula byggnaden som syns i bakgrunden är läroverket. Vi som gick där på 50-talet sprang ibland upp till affären på rasterna och köpte godis trots att vi egentligen inte fick lämna skolans område.. När den här bilden togs 1987 hade Stuvbiten tagit över lokalerna.Och så här såg huset ut från gatan med bebyggelsen på Hönseberget i bakgrunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar