fredag 12 juni 2020

VILLAGATAN SOM BYTTE NAMNDe här fyra husen byggdes mellan åren 1900 och 1903 på dåvarande Villagatan i Uddevalla. Eller Willagatan som det står på det här gamla vykortet från tidigt 1900-tal, alltså flera år innan gatan förlängdes och bytte namn till Lagerbergsgatan.
Till vänster ses nuvarande Lagerbergsgatan 27 som byggdes av stadsläkaren Johan Ek och en tid ägdes av Charles Thorburn. Sedan följer Svarta Örn-villan, Odd Fellow-huset och det Lindebergska huset, som brann ner 2011 men uppfördes igen i sitt ursprungliga skick några år senare. Längre bort ser man Kålgårdsbergsskolan skymta i bakgrunden, och bakom den lilla planteringen i bildens högerkant anar man det som i dag är Trädgårdsgatan.
På kortets baksida står, som på så många andra Uddevallakort från den här tiden, att det har tillhandahållits av Uddevalla Pappershandel och dess innehavare Hildur Andersson samt att fotografen är Maria Lundbäck.
(Klicka på bilden så blir den större.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar