lördag 6 juni 2020

REGEMENTET PÅ KVARNBERGETHär är ett par gamla bilder i form av ett vykort föreställande Bohusläns regementes kaserner som 1913 stod klara på Kvarnberget i Uddevalla.
På den övre ser vi kanslihuset längst till höger och musikpaviljongen långt borta på vänsterkanten. Däremellan de tre kasernerna Tornet, Lejonet och Svärdet.
På den undre ser vi hur kanslihusbacken sträcker sig upp från Västgötavägen med intilliggande förrådsbyggnader, medan Skansberget och Byfjorden skymtar i fjärran.
Anledningen till att regementet flyttades från den gamla lägerplatsen på Backamo var 1901 års riksdagsbeslut om allmän värnplikt. Flytten genomfördes alltså 1913 och sedan utbildades rekryter på I 17 under så gott som 80 års tid innan regementet avvecklades 1992.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar