fredag 16 oktober 2020

KÄRLEKENS TELEGRAF

I kapitlet "Kärlekens telegraf" ur den 1882 utgivna publikationen Fråga mig om allting av E. Hagdahl hittar jag några intressanta tips gällande umgänget mellan kvinnor och män.


Då en man önskar gifta sig bär han en ring å första fingret å venstra handen; är han förlofvad bär han ringen på andra fingret, om han är gift på det tredje och om han aldrig emnar gifta sig på det fjerde. Samma regler gälla för fruntimmer.


Ett annat tips är att visa sina avsikter genom att överräcka en gåva på ett visst sätt.

Om en herre då han öfverlämnar en solfjäder, en nipp eller en bukett åt en dam öfverräcker den med venstra handen, så uttrycker han derigenom att han älskar henne, och om hon besvarar hans kärlek bör hon mottaga gåfvan med venstra handen. I motsatt fall mottager hon den med högra handen, hvilket innebär ”en korg”,


Detta tillvägagångssätt är synnerligen praktiskt eftersom det gör att man undviker många missförstånd, anser författaren och fortsätter:

Genom denna enkla telegrafering bör äfven den blygaste få mod att yppa sina känslor för sitt hjertas dam, hvarjemte han undgår den förödmjukelsen att uttryckligen få ett nekande svar.


Sedan är det bara att avvakta och invänta Amors pilar och den eviga lyckan får man förmoda.


1 kommentar: