onsdag 3 februari 2021

UDDEVALLA PÅ 1880-TALET

 


Det här kortet är förmodligen taget i början av 1880-talet. Fotografen har stått vid klocktornet på Agneberget. Nedanför syns torget närmast till höger och längst ut Skansberget. Bäveåns lindar har ännu inte hunnit bli så stora. Stenbron har ännu inte ersatts av järnbron, så kortet är taget före 1884, vilket en vänlig läsare påpekat. Den höga skorstenen tillhör Kampenhofsfabriken. Bortom den finns inte många hus, så man kan ana hur begränsad stadskärnan var vid den här tiden.

(Klicka på bilden så blir den större.)

2 kommentarer: