fredag 13 augusti 2021

KILROY WAS HERE

 En dag i juli 1945 på den berömda Potsdamkonferensen efter andra världskriget, blev det en paus då Josef Stalin behövde gå på muggen.

Han höll just på att bestämma världens öde, tillsammans med Englands premiärminister Clement Attlee och den amerikaske presidenten Harry Truman.
Toaletten låg alldeles intill sammanträdesrummet. Det var en vräkig och exklusiv inrättning som bara de tre stora statsmännen fick använda. Väggarna var klädda med marmor. Beväpnade vakter hade slagit en järnring kring lokalerna. Inga inkräktare skulle få störa toppgubbarnas sinnesfrid.

Men plötsligt kom den ryske diktatorn ut från sitt toalettbesök med en upprörd och förvånad min. Han ryckte en av sina adjutanter i armen, drog honom avsides och ställde en hastig fråga.
En märkbar oro och irritation spred sig sedan genom den ryska delegationen.
Omgivningen höll andan. Det var konferensen andra dag. Vad hade hänt? Höll någonting på att utvecklas som kunde spräcka hela det världshistoriska rådslaget?
Det blev några nervösa minuter tills lugnet återställdes.
En av tolkarna har sedan berättat vad saken gällde. Stalins fråga löd:
-Vem fan är Kilroy?

På marmorväggen inne på muggen hade nämligen någon skrivit med prydligt präntade bokstäver: Kilroy was here.
Det var den färska inskriptionen på världens mest välbevakade toalett, som förbryllade Stalin. Han hade aldrig hört talas om Kilroy
.

Historien läser jag i ett exemplar från 1972 av tidningen Se, som i sin tur har hämtat den ur en nyutkommen bok av amerikanen Robert Reisner med titeln ”Two thousand years of wall writing”.
Där framgår att redan vid tiden för Stalins upptäckt på toaletten i Potsdam var Kilroy ett känt begrepp, rent av en legend i stora delar av världen.
Ingen visste säkert hur det hade börjat eller om det någonsin hade funnits en person med det namnet. Men på de mest mystiska platser över hela jorden fanns de tre gåtfulla orden skrivna med krita eller målarfärg: Kilroy was here
. . .

De tre orden hittades längst uppe på toppen av Frihetsgudinnans huvud, vid inloppet till New York. Det hittades under en bro i Kina. Det hittades under triumfbågen i Paris. Det hittades ombord på ett amerikanskt slagskepp som utsatts för ett prov med atombomber vid Bikiniatollen i Stilla Havet. När amiralerna och experterna kom dit några dagar senare, klädda i skyddsdräkter och med Geigermätare och säkerhetsanordningar mot strålningsriskerna, stod de i präktiga vita bokstäver utmed hela fartygets babordssida: KILROY WAS HERE.

Det har funnits många teorier om Kilroy. Den vanligaste är att Kilroy från början var en amerikansk infanterisergeant som blev förbannad på att andra alltid tog åt sig äran att vara först på en ny krigsskådeplats. Han klottrade därför ner sin hälsning överallt där han kom åt, för att reta dem som följde efter. Sedan blev det ett talesätt, en ploj som fler människor tog upp och som spred sig snabbt över världen.
Och alltså tog sig ända in på toaletten där Josef Stalin satt försjunken i tankar över hur han skulle dela upp världen med övriga segerherrar efter andra världskriget.


2 kommentarer: