måndag 28 september 2015

FADER VÅR

I ett nummer av tidningen Se från 1970 hittar jag följande trosbekännelse:


O, fabrik, som står på tomten, vi tro på dig.
Må arbetaren som i dag gör femton handgrepp i minuten i morgon göra sexton.
Vi tro ock att kvinnan, som i dag pladdrar i telefonen i morgon skall stå i dig.
Växe du till en stor enhet.
Ske din vilja att förpesta luften som är i himmelen, så ock vattnet i havet, på det att dina produkter må uppfylla jorden.


Vårt dagliga välstånd giv oss i dag.
Låt inflationen förlåta våra skulder.
Och förled oss icke i frestelse till någon dålig affär..
Utan låt börsindex stiga och kunderna sig rikligen föröka.
Döda oss på våra vägar, låt vårt blod flyta på banan i Le Mans, vårt altare till din ära.
Se dina offerlamm.
O, fabrik, ge oss en naturlig nationalprodukt som nådeligen stiger i rationella enplanslokaler.
Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar