torsdag 4 maj 2017

FILBUNKAR OCH NILSKUNKAR

Och så var det dags för del 2 i genomgången av alfabetet så som det framställdes år 1894 i boken EN HVAR SIN EGEN PROFESSOR eller ALLT MENSKLIGT VETANDE I SAMMANDRAG af Falstaff, fakir.


G
Girigbuken samlar gull.
Gull ej annat är än – mull.
H
Holofernes en gång bjudit
på supé en enka, Judith.
I
Ingefära uppå filbunk
luktar bättre än en Nilskunk.


J
Jeremias – en profet
mycket ondt i verlden slet.
K
Kors i herrans jössu namn!
Är väl detta Köpenhamn?
L
Loppan har en massa fötter
derför blir han aldrig trötter.


M
Mastodonten i ett gungfly
kan ej jägarns bössor undfly.
N
Negern är så svart, att man
honom knappast skönja kan.

I en fotnot förklarar fakiren att ”Nilskunken är ett djur, hvars lukt öfverträffas af den billigaste ådekålång”.
Tilläggas kan att Holofernes var namnet på den assyriske kungen Nebukadnesar II:s härförare, som enligt gamla testamentet förfördes och dödades av en israelisk kvinna vid namn Judith.

Fortsättning på fakirens alfabet följer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar