fredag 27 oktober 2017

"SVEN I HELVETE"

I den gamla boken Prästhistorier hittar jag också ett kapitel med militärhistorier.
Den militära personalens inställning till sina själasörjare präglas i anekdotfloran av en rättfram uppriktighet av sympatiskt slag, där poängen ofta består i att något enstaka kraftord råkar komma med i ordväxlingen.General Sven Lagerberg, ”Sven i helvete”, deltager i korum. En mer än lovligt långrandig präst utlägger ordet. Efter korums slut ger generalen pastorn ett ord med på vägen:
– Jag ska säga pastorn, att en kort bönesuck är, djävlar anamma, knepet!Vid ett annat korum håller prästen på att komma av sig under det avslutande Fader Vår.
General Sven viskar:
– Pastorn ska inte slarva med Fader Vår, för det är en förbannat viktig bön!– Kapten, beväringsmannen 118 Nöjd anhåller om två timmars permission för att gå på missionsmöte.
– Beviljas inte. Vill inte 118 hålla till godo med den religion Kungl Maj:t och kronan består honom, så får det va!Korpralen instruerar studentbeväringen:
– Om översten vid inspektionen frågar er om något, så ska ni säga ”överste” och sedan svara på frågan,
Teologie studeranden:
– Så korpralen menar, att om han frågar vad jag ska bli, så ska jag svara: överstepräst!


FOTNOT: General Sven Lagerberg (1822-1905) var känd för sin slagfärdighet och sitt flitiga användande av svordomar. Tillnamnet ”Sven i helvete” lär han ha fått när hans yngre bror vid ett tillfälle i tjänsten tilltalade honom med förnamn i stället för att använda den militära titeln. Lagerberg ska då ha rutit: ”Sven – i helvete!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar