fredag 10 november 2017

FORTSATT FIRANDE AV FAR

Fars dag närmar sig med stormsteg. Vi har tidigare i veckan gått igenom grundförutsättningarna för ett korrekt firande av denna den kanske förnämsta av årets alla högtidsdagar. Här följer ytterligare några små anvisningar för att dagen ska bli så lyckad som möjligt.


Sedan far firats med gräddtårta och kaffe på sängen och alla presenter utdelats är det dags för den övriga familjen att dra sig tillbaka en stund så att far får stiga upp och klä sig i lugn och ro, innan mor kommer in och bäddar sängen.


Hur den fortsatta dagen ska gestalta sig beror till viss del på fars kondition. I det sammanhanget är det viktigt att ta i beaktande att ett alltför ambitiöst program kan slita på far. Övriga familjemedlemmar bör därför uppmanas till viss återhållsamhet samt att det inte är meningen att trötta ut far på denna hans stora dag. Det får dock inte råda någon tvekan om att det är far som är i centrum för allas intresse och uppmärksamhet denna dag.


I samband med frukosten kan det vara lämpligt att utbringas ett fyrfaldigt leve för far, och eventuellt hålls ett litet tal till hans ära.
Efter själva frukostceremonin kan familjens barn lämpligen kommenderas att tappa upp ett bad åt far.


Då kan det vara nödvändigt att mor är med och kontrollerar att vattnet håller rätt temperatur så att far inte bränner sig eller får en alltför kylig start på dagen. Själva forslandet av far till badrummet kan ske på olika sätt, men det lämpligaste är att han bärs i gullstol. Vägen genom våningen till badrummet bör i god tid ha pyntats med färgglada ballonger.


Många familjemedlemmar gör misstaget att tro att firandet därmed är över. Inget kan dock vara felaktigare, och sådana missförhållanden kan inte nog påtalas.
Far ska naturligtvis passas upp under hela sin vakna tid av dygnet så att han riktigt kan njuta av sin stora dag. Man kan till exempel bära fram tofflor, springa små ärenden samt med jämna mellanrum hurra för far och hissa honom på raka armar.


Mor bör så ofta som möjligt fråga om det är något mer som behagas samt i god tid ha komponerat en matsedel på ett tiotal rätter, av vilka far får välja ut de han tycker verkar läckrast till lunch, middag och kvällsvickning.
Den familj som följer dessa små råd garanteras ett fullständigt lyckat Fars dags-firande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar