måndag 12 mars 2018

DEN TIDNINGSLÄSANDE KÅSÖREN

I en av mina gamla klippböcker hittar jag ett kåseri från början av 1971 som handlar om att deklarera. Vid denna tid på året var det nämligen dags för alla ansvarskännande medborgare att ifylla och inlämna sin deklarationsblankett, vilket var ett ganska omfattande projekt även för vanliga löntagare.
Noterbart är också att den piprökande kåsören nu hade bytt vinjettbild. 
I stället för att vända nacken till gömde han sig bakom en tidning.
Så här såg det ut i Bohusläningen den 6 februari 1971.
2 kommentarer: