fredag 23 mars 2018

EN STOR HUMORIST

Och så var det dags att än en gång försöka utröna vad humor är. Plus en del andra mer eller mindre tänkvärda uttalanden som tillskrivits diverse kända och okända personer genom åren.

En stor humorist är rolig när det passar honom. En halvstor humorist är rolig när det passar publiken. En liten humorist är rolig när det inte passar sig. (Runer Jonsson)


Medelålders har man blivit när man av två frestelser väljer den som man kan komma hem tidigast från. (Pekka Langer)

Konstnärstemperament är en åkomma som drabbar amatörer. (K G Chesterton)

Jag stod där rådvill som en fjärt i en korgmöbel. (Eld)

Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg, att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa mer. (Aldous Huxley)

Med en streber menar vi vanligtvis en dugande man som vi inte tål. (Magnus von Platen)


Konsten att vara värdinna är att få sina gäster att känna sig hemma även om man önskar att de vore det. (Orson Welles)

Om stenåldersbarnen hade lytt sina föräldrar, hade vi fortfarande levat i stenåldern. (Red Top)

Den som har fått till vana att skriva, skriver också när han inget har att säga, liksom den gamle läkaren som tog pulsen på den fåtölj där han satt och dog.(Antoine de Revaroll)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar