måndag 17 februari 2020

DEN GAMLA TUREBORGSBRONHär går vägen till Ture Malmgrens borg. Så här såg det ut där den gamla bron gick över Bäveån och utgjorde förbindelse mot Villa Elfkullen och Tureborgen. Bron byggdes strax efter år 1900 och revs 1955. Då var den i fallfärdigt skick och ersattes av den nuvarande bron när området skulle bebyggas med hyreshus. Det här är alltså ett kolorerat vykort från början av förra seklet.


Kortet är adresserat till Fru Charlotta Kärnell, som var min mormors mor, och verkar ha överlämnats personligen eftersom det saknar frimärke och endast har adressbeteckningen ”Här”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar