tisdag 26 januari 2021

UDDEVALLA PÅ 1860-TALET


Det här är en del av ett fotografi som förmodligen är ett av de äldsta som finns över Uddevalla. Det är taget från Skansberget i östlig riktning och jag har hittat den här kopian i ett av min mammas efterlämnade fotoalbum
I boken ”Uddevalla förr” finns samma foto, fast inte lika hårt beskuret, med uppgift att det kan dateras till 1865. Till vänster om klocktornet ses Läroverkets byggnad som tillkom 1862, alltså den äldsta delen av nuvarande Agnebergsskolan. Endast två broar leder över Bäveån, nämligen stenbron (nuvarande järnbron) och längre upp träbron som den såg ut på den tiden. Hasselbackshuset och kyrktornet går också att upptäcka, liksom att bergen i bakgrunden verkar vara nästan helt kalhuggna vid den här tiden.
Gatan mitt i bild är Norra Hamngatan och till vänster går Västerlånggatan. Herrljungabanans stationshus i hamnen var ännu inte byggt. Det uppfördes 1864, då tågen började gå till Vänersborg och så småningom till Herrljunga. Kortet bör alltså vara taget mellan 1862 och 1864, precis som jag ser att Gunnar Klasson har konstaterat på Uddevallabloggen.

(Klicka på bilden så blir den större.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar