måndag 8 april 2024

SPORTSTUGAN VID BJURSJÖN

 Sportstugan vid Bjursjön har varit hemvist för Uddevalla Skidklubb sedan den uppfördes i början av 1930-talet. Så här såg den ut före den stora tillbyggnaden i slutet av 70-talet. Bilden är från 1975 och tagen från gångstigen i backen upp från bilvägen och Lelångenbanans gamla banvall där tåg och rälsbussar slutade gå 1964. Då gick man in i stugan via stentrappan och ytterdörren på långsidan som vette ner mot sjön. Där innanför fanns en trappa som ledde upp till första våningsplanet med omklädningsrum, duschar och bastu till vänster och storstugan till höger. För min del väcker det många minnen från träninsorienteringar åren kring 1960 med Gustaf Lorentzon och Roland Angmyr som banläggare och Arndt Winberg som prisutdelare.
USK hade i gamla tider en stuga i Rosseröd. År 1931 beslöt man bygga vid Bjursjön och i februari 1934 kunde den nya stugan invigas.

1 kommentar: