torsdag 4 april 2024

STRÖMBERGET PÅ 1970-TALET

 Här på samma ställe har vattnet forsat genom Bäveån ner mot Hasselbacken under flera hundra års tid. Det är alltså fallet vid Strömberget på ett kort jag knäppte när jag gick förbi på andra sidan ån en gång i mitten av 1970-talet. Långt tillbaka i tiden utnyttjades vattenkraften här i olika former av kvarnar innan det blev vattenturbiner för elproduktion.Här ser vi hur den stora tegelbyggnaden med elverket såg ut på den tiden då Uddevalla Energis tillbyggnad ännu inte var påbörjad.
Husgaveln som skymtar där bakom bör vara övre delen på Stora Nygatan 4 och den långa byggnaden där bortanför är ett av husen på Hönseberget.

1 kommentar: