måndag 3 december 2012

GRATTIS PÅ NATIONALDAGEN!

På torsdag är det Finlands nationaldag. Den firas till minne av självständigheten från Ryssland 1917.


Då hade Finland i mer än hundra år lytt under rysk överhöghet som Storfurstendöme. Före det hade Finland varit en del av Sverige. Det var i 1808-1809 års krig som Sverige förlorade den så kallade östra rikshalvan till Ryssland.


Det är om detta krig Fänrik Ståls sägner handlar. Den finlandssvenske författaren Johan Ludvig Runeberg gav ut detta diktverk i två samlingar 1848 och 1860. Runeberg hyllar här både verkliga och fiktiva personer från det förlorade kriget. Döbeln vid Jutas, Sandels, Lotta Svärd och Sven Dufva är några exempel.


Flera bevingade ord härifrån lever kvar ännu. Uttryck som Släpp ingen djävul över bron, Den kulan visste var den tog och Ett dåligt huvud hade han men hjärtat det var gott syftar alla på Sven Dufva, när denne av misstag ensam går till attack mot fienden.
Delar av eposet har tonsatts och filmatiserats. Det inleds med dikten Vårt Land, vars första och sista verser kom att bli Finlands nationalsång.

Vid de olympiska spelen i Stockholm 1912 hade Finland stora framgångar, inte minst genom sina långdistanslöpare och brottare som tog flera guldmedaljer.
I egenskap av Storfurstendöme deltog man som egen ”idrottsnation” enligt Internationella olympiska kommitténs definition. Men med vissa förbehåll. För att undvika diplomatiska förvecklingar måste finländarna vid invigningen marschera in sist i den ryska truppen som en del av denna.


Men vid inmarschen på Olympiastadion beordrade den finske överledaren:
-Kååårta steg!
Med påföljd att en stor lucka uppstod till ryssarna så att Finland tågade in som en egen trupp, åtskilliga meter bakom ryssarna när man passerade huvudläktaren.


Efter ryska revolutionen 1917 frigjordes Finland från Ryssland.
Den 6 december beslutade lantdagen att anta självständighetsförklaringen. Men det var först efter inbördeskriget 1918 som en ny regeringsform kunde antas.
En inside-rapport från Helsingfors följer senare i veckan.

1 kommentar: