fredag 3 juli 2020

NU ÄR DET KLIPPT

I den lilla stugan vid havet hittade jag några exemplar av tidningen Se från andra halvan av 60-talet. I denna förträffliga men sedan många år tyvärr nedlagda publikation fanns en avdelning innehållande klipp med diverse lustigheter ur andra tidningar.1 kommentar: