fredag 3 januari 2014

NYTT ÅR - NYA LÖFTEN

”Nyårslöfte är ett löfte som avläggs av en individ på nyårsafton som ett sätt att förändra sin livsstil åt ett håll som ses som positivt”, står det på Wikipedia.
Jag skulle inte kunna ha uttryckt det bättre själv.


Vidare konstateras att namnet kommer från det faktum att dessa löften ofta avges på nyår och kvarstår tills målet har uppnåtts.
Detta skulle man möjligen kunna ha ett par invändningar mot. Bland annat mot ordet ofta, eftersom nyårslöften väl alltid avges på nyår.
Att löftet kvarstår tills målet har uppnåtts kan nog också diskuteras.
Men sedan ser jag att längre fram i texten står att ”många löften förblir ouppnådda och relativt ofta bryts de en kort tid efteråt.”


Som exempel på nyårslöften anges att begränsa eller helt avsluta intaget av alkohol, tobak eller andra droger. Vanliga löften är också att gå ner i vikt, äta vettigare eller påbörja regelbunden träning.
En undersökning som Sifo gjorde 2011 visade att 13 procent av svenskarna avgav nyårslöften, och av dessa var det 17 procent som bröt sitt löfte.
En av dem var min gamla kollega redaktör C. Om honom ska det handla längre fram i veckan i denna blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar