tisdag 12 maj 2015

SMEDER OCH AMERIKAFARARE

Den här bilden har varit med tidigare i den här bloggen men med många frågetecken. Några av dessa har jag nu fått uträtade tack vare hjälpsamma personer. Därför gör jag ett nytt försök att så korrekt som möjligt beskriva folket på bilden.
Det är alltså min mormors far Gustaf Adolf Kärnell, som tillsammans med hustrun Anna Lotta och deras barn står uppställda framför sitt hus på tomten Sörkällan n:o 2. Huset revs något av de första åren på 1900-talet, eftersom det låg i vägen för Södra Bohusbanans sträckning. Den nya järnvägen invigdes 1907, men arbetet hade då pågått en längre tid så huset revs säkert några år tidigare. Gustaf Adolf byggde då ett nytt hus mellan järnvägen och gatan nedanför med adress Sörkällegatan 2.
Med hjälp av uppgifter om personerna på kortet har jag kommit fram till att det måste vara taget någon gång mellan våren 1900 och våren 1901.

Från vänster: Barnen Elma, Anna, Gustaf, Albert och Carl med mamma Anna Lotta och pappa Gustaf Adolf framför huset Sörkällan n:o 2 på sommaren år 1900.

Gustaf Adolf Kärnell föddes 1853 i Emmes ägor, Lerbäck, i närheten av Askersund i Närke. Han gifte sig 1875 med Anna Lotta Andersdotter. Tillsammans fick de så småningom sju barn, av vilka ett dog vid födseln och två i unga år.
1881 flyttade de till Stockholm, där Gustaf Adolf fick arbete som smed vid Ludvigsbergs verkstad på Södermalm. 1890 kom de till Uddevalla, bodde först i 8:e roten, sedan från 1892 i Klockarekroken 3 och flyttade i maj 1897 till Sörkällan n:o 2, alltså huset på bilden. Gustaf Adolf titulerades vid ankomsten till Uddevalla spiksmed och så småningom maskinist. Han avled 1936 vid 82 års ålder.

Anna Lotta Andersdotter Kärnell föddes 1855 i Björkö mellangård, Regna, i västra delen av Östergötlad mot gränsen till Närke och gifte sig vid 20 års ålder med den två år äldre Gustaf Adolf. Hon avled på sommaren 1936, två månader efter Gustaf Adolfs död.

Fem av deras sju barn finns med på bilden. De är från vänster:

Elna Victoria Kärnell. I husförhörslängd säger hon sig heta Elma. Född 1885 i Stockholm. Död 1902 i Uddevalla vid 17 års ålder, alltså bara något år efter att bilden är tagen. Dödsorsak: Lungtuberkulos.

Anna Eleonora Kärnell Henriksson, alltså min mormor, kallad Anna. Född 1880 i Åsby, Stora Mellösa i Närke, döpt till samma namn som en två år tidigare vid födseln avliden flicka. Gift 1912 med jordbruksarbetaren Bror Edvard Henriksson (1873-1950). Död 1978 i Uddevalla och begravd på Ramneröds kyrkogåd.

Gustaf Adolf Kärnell, född 1887 i Stockholm, döpt till samma namn som sin far men kallad Gustaf. Snickerifabriksarbetare. Uppgift om dödsår saknas.

Gustaf Albert Kärnell, kallad Albert. Född 1876 i Regna. Arbetade som smed, inskriven vid sjömanshus i Uddevalla som sjöman 1891 men står som snickerifabriksarbetare från 1892. Uppgift om dödsår saknas.

Carl Gunnar Kärnell, kallad Carl, född 1889 i Stockholm. Död vid 12 års ålder i maj 1901, varför bilden alltså måste vara tagen någon tid före det. Dödsorsak: Tuberkulos.

På bilden saknas Frans Gottfrid Kärnell, kallad Gottfrid. Född 1882 i Stockholm. Flyttade från Uddevalla till Göteborg i februari 1900 och utvandrade till Amerika 1902. I husförhörslängd finns noterat: Död å hospital i Brooklyn, New York, U S America 26/12 1915 enligt attest från pastor J. Ekeland vid svenska sjömaskyrkan.


Bättre gick det för hans farbror Pehr August Kernell, född 1842 i Emmes ägor, Lerbäck, som 1870 emigrerade till USA, bosatte sig i Seattle, gifte sig och blev amerikansk medborgare. Besökte sin elva år yngre bror i Uddevalla 1905. Seglade sedan med SS Baltic från Liverpool med ankomst till Ellis Island, New York, nio dagar senare. Står att han reste ensam. Senaste boendeort är Uddevalla och slutdestination är Seattle. I 1910 års folkräkning i USA bor han på Seattle Ward 6, King, Washington, USA. Han är då änkling. Uppgift om dödsår saknas.


Här är ett annat kort som jag hittat i ett av min mors efterlämnade fotoalbum. Det visar min mormor och morfar, Anna och Bror Henriksson i trädgården till deras hus på Sörkällegatan 2 och är enligt en notering på baksidan taget på sommaren 1937. Den 20-åriga flickan på övre bilden har då blivit en 57-årig kvinna men har mer än 40 år kvar att leva. Morfar Bror med vattenkannan är på bilden 64 år och levde i 13 år till.

1 kommentar: