fredag 26 juni 2015

GRÄSKLIPPNING PÅ FINSKA

Efter att ha köpt ny gräsklippare upptäckte jag att jag knappt hade tid att klippa gräset, eftersom jag fick för mig att jag skulle läsa igenom instruktionsboken också.


Inte nog med att där finns anvisningar för klippning på tolv olika språk, där finns också ett stort antal säkerhetsföreskrifter om vad som är förbjudet eller tillåtet i samband med klippning.
Det är så mycket att läsa igenom att jag blir sittande så länge att jag måste uppskjuta själva klippningen till nästa dag.


Ändå har jag inte hunnit igenom hela boken, så när det är färdigklippt sätter jag mig och granskar resten av bruksanvisningen. Slutligen kan jag då konstatera att finskan är ett språk som är överlägset alla andra språk i sin kärvhet och ordknapphet.


Så här lyder nämligen tolfte och sista budet i gräsklippningsinstruktionerna:
Försäkra dig om att du alltid har ett bra fotfäste. Spring aldrig när du klipper.”
När jag låter blicken vandra över denna instruktion på de elva övriga språk som boken innehåller, finner jag långa och krångliga översättningar överallt utom på finska. Där står bara:
Kävele, älä juokse.”


Tacka vet jag Finland, tänker jag då. Där är det inte en massa tjafs och onödigt snack. Där säger dom ifrån kort och koncist och sedan är det bra med det. När norrmannen uppmanar ”Påse att du alltid har godt fäste. Du må aldrig löpe mens du klipper” eller när tysken säger ”Achten Sie immer auf Ihre Füsse. Gehen Sie, nicht rennen” säger finnen bara ”Kävele, älä juokse”.
Jag har ingen aning om vad själva orden betyder, men det känns i alla fall som om det är fullt tillräckligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar