måndag 22 juni 2015

GRÄSKLIPPNING MED SPRÅKSTUDIER

Att klippa gräset är väl ingen konst. Det är ju bara att skjuta gräsklipparen framför sig över gräsmattan.


Ånä, så lätt kommer man inte undan. När jag köpte ny gräsklippare senast tyckte jag att jag kanske borde läsa igenom den medföljande bruksanvisningen också. Jag kunde då konstatera att denna innehöll utförliga instruktioner på inte mindre än tolv språk.
Sådant kan få vem som helst att falla i grubbel. En lång stund blev jag sittande länge med det lilla häftet i handen medan jag tänker: Detta har jag upplevt tidigare.


Och det har jag naturligtvis också. När jag en gång vart tionde år köper ny gräsklippare är det nämligen likadant. När jag slår upp instruktionsboken känns det som att förflyttas bakåt i tiden och sätta sig på skolbänken igen. Men i stället för att själv tvingas översätta meningar till ett annat språk, har jag nu tillgång till facit och behöver bara jämföra.


I stället för att ta ut satsdelar och fundera över vad som är subjekt och predikat och ackusativobjekt och analysera meningen ”Gräsklipparen kan ställas i fyra olika klipphöjder” innan man översätter till tyska, kan man nu bara tjuvtitta lite längre ner och se att det korrekta svaret ska vara ”Ihr Gerät kan auf vier unterschiedliche Schnitthöhen eingestellt werden”.


På norska heter samma mening ”Gressklipperen kan stilles i fire ulika klipphoyder” och på holländska ”Da maieer kan op vier verschillende maailhoogtes worden versteld”.
Allt detta fascinerar mig så till den milda grad att jag blir sittande på en pall i garaget och bara läser i stället för att gå ut och klippa gräset.
När jag äntligen bestämmer mig för att det är dags att börja arbeta, slår det mig att jag kanske borde läsa igenom säkerhetsföreskrifterna också. Där står saker som får mig att häpna.
Fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar