måndag 20 juli 2015

MÄTTANDE MÅNGKAMPSMÖTE

Riktlinjerna för sommarens mångkamp mellan kåsören och redaktör S drogs upp på den sistnämndes altan över en kanna kaffe och en Budapesterlängd.


De båda atleterna kunde därvid konstatera att det som en gång varit en gigantisk kraftmätning i form av en krävande tiokamp över två fullmatade tävlingsdagar har genomgått en viss förändring under årens lopp. 
Via sjukamp och femkamp har tävlingen krympt ihop i takt med tilltagande ålder hos deltagarna för att under fjolåret nå sitt nuvarande skick i form av en trekamp med grenarna pilkastning, frågesport och minigolf.


Efter att ha delat det som återstod av bakverket i två lika stora bitar enades de tävlande om att dessa tre grenar var exakt vad de skulle orka i år också, varpå mötet klubbade samma program som året innan.
Därpå fastställdes tävlingsdag, starttid och valplats. Till pilkastningsarena utsågs gräsplätten framför en av tallarna vid kåsörens sommarstuga. Frågesporten skulle äga rum på dennes uteplats, varpå tävlingsjuryn beslöt att de båda atleterna sedan skulle förflytta sig in till stadens bangolfanläggning för den avslutande kraftmätningen.
Sekonderan lämnar ringen. Må bäste man vinna.

1 kommentar: