onsdag 2 augusti 2017

DAGS FÖR ÅRETS MATCH

Mångkampen mellan kåsören och redaktör S har pågått i ett tjugotal år och i varierande form.
Från början genomförde de båda atleterna en mastodontartad tiokamp över två fullmatade tävlingsdagar med tidsödande och kraftkrävande grenar som stövelkastning, stenstötning och trestegshopp utan ansats.


Det har även förekommit grenar med starkt intellektuell prägel, till exempel korsordslösning och olika former av frågesport samt prickskytte med plastboll mot trädstam, där det gällt att räkna ut vinklar, ta hänsyn till avstånd, beräkna vindriktning med mera.
I takt med att åren gått och de båda atleterna åldrats har denna från början gigantiska kraftmätning sjunkit ihop till en trekamp och endagstävling, där lunchätning och efterföljande bankett har övertagit allt större del av de tävlandes intresse och planering.


Vad årets match beträffar beslöt man på det förberedande upptaktsmötet att denna skulle genomföras på i stort sett samma sätt som fjolårets. Det innebar ett förmiddagspass med pilkastning och frågesport samt ett eftermiddagspass bestående av en bangolfrunda.
Sedan detta program spikats vidtog val av tävlingsdatum. Juryn enades slutligen om en måndag, till vilken väderlekstjänsten hade förutskickat mulet och blåsigt väder. Ett val gjort i första hand med tanke på att de båda atleterna skulle slippa kämpa i alltför kraftnedsättande stark hetta och svettdrivande solsken.
Fortsättning följer i denna blogg. Må bäste man vinna.

1 kommentar: